Bireysel Koçluk

Koçluk  kişinin gelişim, değişim ve dönüşümünü destekleyen profesyonel bir sürecidir. Bu nedenle .hizmeti almak kişisel bir karardır, ancak isteyen kişilere koçluk yapılabilir

Koçluk sürecinde koç, kişinin gündeminde olan bir konu ya da soruna farklı bakış açılarıyla yaklaşmasını, olaya dışarıdan bakmasını, farkındalığını genişletmesini sağlamak üzere koçluk yöntemlerini kullanır.

Koçluk minimum 6, idealinde ise 12 görüşmeden oluşan bir süreçtir. Görüşme aralarının 10 günü geçmemesi tavsiye edilir. Her bir görüşme yaklaşık 1 saat surer.

Koçluk süreci tamamen koç ve koçluk alan arasında gizlidir.

Bireysel koçluk

 • Kişinin kendini tanımasına ve kendine dair farkındalığını geliştirmesine,
 • Geleceğe ilişkin hedeflerini belirlemesine,
 • 10197024_s

 • Potansiyelini  keşfetmesine,
 • Yetkinliklerini geliştirmesine,
 • Hayatı ile ilgili önemli kararlar almasına,
 • Bakış açısını değiştirmesine ve gelişştirmesine,
 • Başarıya ve hedeflerine ulaşmasına,
 • Çevresi ile pozitif iletişimini geliştirmesine,
 • Yaratıcılığınıu ortaya çıkarmasına ve geliştirmesine,
 • Hedefe giden yolda akisyon adımlarını belirlemesine,
 • Kararlılıkla planları hayata geçirmesine,
 • Zamanını etkin bir şekilde planlamasına,
 • Problemlerine çözümler oluşturmasına katkı sağlar.

Kariyer koçluğu

 • Kişinin kendini tanımasına,
 • Geleceğiyle ilgiline yapmak istediğine karar vermesine,
 • Kariyerinde önemli kararlar almasına,
 • Yetkinliklerini gelişti,rmesine,
 • İkinci kariyerini belirlemesine,
 • Hedeflediği kariyer yolunda adımlarını kararlılıkla atmasına,
 • Kar,iyerindeki yükselmeye adaptasyonunana,
 • İş hayatında tatmin seviyesinin yükselmesine destek olur.

Öğrenci koçluğu

 • Kişinin kendini tanımasına,
 • İlgi alanlarını ve yeteneklerini fark etmesine,images
 • Geleceğini planlamasına
 • Motivasyonunu yükseltmesine,
 • Eğitim alanında yaşadığı sorunları aşmasına,
 • Ailesi, arkadaşları, hocaları ve çevresi ile iletişimini geliştirmesine,
 • Değerlerini keşfetmesine,
 • Çevresi ile pozitif iletişim kurmasına,
 • Yaratıcılığınıu ortaya çıkarmasına ve geliştirmesine,
 • Hedefe giden yolda akisyon adımlarını belirlemesine,
 • Kararlılıkla planları hayata geçirmesine,
 • Zamanını etkin bir şekilde planlamasına,
 • Bütünsel yaşam farkındalığı oluşturmasına katkıda bulunur.

*Koçluk kapsamında sunduğumuz hizmetlerde, Dönüşümsel Koçlukta en etkili yöntemlerden, Erickson College’ın “Çözüm Odaklı Koçluk”uygulamalarını ve Dr. Milton Erickson’un temel prensiplerini baz almaktayız.

 

Translate »