Kurumsal Koçluk

Kurumların, tüm yönetici ve çalışanlarını, kurumun büyük resmine odaklamak, değerleri, kurum kültürünü yaygınlaştırmak, mevcut potansiyelin ortaya çıkmasına ve kullanılmasına destek olarak performansı yükseltmek ve verimliliği arttırmak, yetkinlikleri geliştirmek, yaratıcılığı arttırmak için kullandıkları bir yöntemdir. Kurum içinde bireylere verilebildiği gibi takımlara da verilebilir.

Kurum İçi Bireysel Koçluk (Yönetici ve Çalışan Koçluğu)

 • Potansiyelin ortaya çıkartılarak, performansın arttırılmasını,
 • Kurum kültürüne uyumun kolaylaştırılmasını,
 • Kilit personelin gelişimlerinin arttırılmasını,
 • Yeni pozisyona entegrasyonun hızlandırılmasını,
 • Özel yaşam ve iş yaşamı dengesinin sağlanmasını,
 • Liderlik ve yönetim yetkinliklerinin geliştirilmesini

destekleyen yaratıcı, bütünsel ve sistematik bir süreçtir.
 

Kurum İçi Takım KoçluğuiStock_000017304724Medium1

 • Takımın büyük resmine odaklanmayı,
 • Aynı dili konuşan takımlar oluşturulmasını,
 • Takım dinamiklerinin ve potansiyellerinin farkedilmesini,
 • Kurum içinde takımların uyumlu çalışmasını,
 • Takım içi iletişimin geliştirilmesini

destekleyen yaratıcı, bütünsel ve sistematik bir süreçtir.

 

Translate »