Etkili İletişim ve Beden Dili Eğitimi

Eğitimin Amacı:

• İletişim farkındalığı kazanma ve etkili iletişim tekniklerinin kazandırılmasını,
• Beden dilini etkin bir biçimde kullanabilmesini,
• Diğerlerini etkilemek için sözcüklerin sözsüz iletişimin etkin kullanılması yöntemlerinin aktarılmasını,
• Kişiye özel etkileşim becerilerinin geliştirilmesini hedefler.
Kimler Katılmalı:
• Bu eğitim her kesimden iletişim becerilerini geliştirmek isteyenler için uygundur.

Eğitim İçeriği
İletişim & Etkileme Becerileri:

• İletişim süreçleri
• Kodlama
• Kendi iletişim stilini görmek
• Aktif & Empatik Dinleme becerileri
• Kişilerarası uyum oluşturmak
• İletişimde spesifik olma becerisi
• Zor insanlarla etkili iletişim kurmak
• Doğru soruları sormak
• Etkileme sanatı
• İkna sanatı
• Çatışma Yönetimi
• Yazılı ve sözlü iletişim

Beden Dili

• Sözsüz iletişimin incelikleri
• Yüz ve göz hareketleri
• Beden hareketleri ve anlamları
• Etkileyici beden dili kullanmak

Ses ve Nefes Kullanımı

• Sesin etkin kullanımı
• Nefesin etkin kullanımı
• Doğru Sesletimin önemi
• Yazı Dili ile Konuşma Dili Arasındaki Ayrımlar
• Akıcı ve Anlaşılır Konuşmanın Sağlanması
• Süre, Tonlama, Vurgu
• Doğaçlama

Başvuru Katılım Formu

Eğitimin Adı

Eğitimin Zamanı
GündüzAkşam

İsim Soyisim

Telefon

E-Posta

Mesleğiniz

Çalıştığınız Kurum

Şehir seçiniz

Mesajınız :

Translate »